Cultus Crop Research BV

Bij ons kunt u terecht voor onderzoek naar de effectiviteit en selectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, en biostimulanten in bijna alle akkerbouw-, sierteelt-, vollegrondsgroenten-, fruitteelt- en glastuinbouwgewassen van Nederland.

Cultus Crop Research BV beschikt over het GEP-certificaat, deugdelijkheidsonderzoek ligt daarmee bij ons in goede handen. Daarnaast zijn we ook TNG-gecertificeerd, waardoor we bevoegd zijn om proeven uit te voeren met gewasbeschermingsmiddelen die nog geen toelating kennen in bepaalde teelten.  

We staan graag voor u klaar ten behoeve van onderstaande activiteiten;

  • Deugdelijkheidsonderzoek onder eigen GEP-erkenning
  • Statistisch onderbouwde proefopzet en -uitvoer, demo’s en screenings
  • Aanleg proevenplatforms en aansluitproeven
  • Analyse en rapportage van resultaten (ARM)

Proeven worden aangelegd op onze eigen locaties (zowel in de vollegrond, onder glas als op het containerveld) of ingepast op een praktijkperceel in goed overleg met de teler. We vinden het belangrijk dat uitvoering in proeven zoveel mogelijk overeenkomt met de teelten in de praktijk.

Ter ondersteuning van de resultaten behoren aanvullende analyses zoals bijvoorbeeld bodem- of bladbemonstering, kwaliteitsbepalingen van het geoogst product, plantsapmetingen of chlorofylbepalingen tot de mogelijkheden.   

Partners

Om specialisatie en expertise in alle sectoren van de land- en tuinbouw te bieden, werkt Cultus Crop Research samen met externe partijen. De sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenten pakken we samen op met Giesen Crop Research. Zij beschikken over ruime ervaring in de uitvoering van onderzoek in een breed scala aan vollegronds voedsel-en voedergewassen. In de fruitteelt kunnen we voor u het onderzoek uitvoeren in samenwerking met de CAF (Centrale Adviesdienst Fruitteelt). Samen staan we sterk voor uw wensen!

In onze samenwerking met externe partijen blijft de projectleiding in handen van Cultus Crop Research. Door ons brede kennisnetwerk beschikken we over contacten in heel Nederland.

Participant in Rhizome

Op internationaal niveau maakt Cultus Crop Research deel uit van het Europese netwerk ‘Rhizome’, een samenwerkingsverband van onafhankelijke onderzoekspartijen. Rhizome biedt de mogelijkheid om experimentele proeven onder GEP uit te voeren in alle lidstaten van de Europese Unie, centraal gecoördineerd. Rhizome begeleidt proeven voor productregistratie en de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Alle partijen binnen dit netwerkt hebben tien tot dertig jaar ervaring in gewas gerelateerd onderzoek.

Met dit initiatief kunnen we uw projecten nieuwe ontwikkelingskansen bieden in heel Europa!
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken »